Info om BRF Lindhagen, hämtad från MBF.se:

Organisationsnr: 7780003245
Antal lägenheter: 98
Antal lokaler: 22
Antal Garage: 46 (Av dessa finns 11st kallgarage bakom hus 1 och 14st kallgarage bakom hus 6)
Antal Parkeringar: 68
Boyta: 6082,2 m2

https://brf.mbf.se/inet/webbhero.inet/hemsida/hemsida_visa.r?ftg=243&vSokOrd=lindhagen

Byggnadsmått (uppmätt 2024-02-03 från plan 1 på de pappersritningar som finns på expeditionen):

Byggnad Längd och "bredd" i meter Avläst från Ritningsnummer
1 43m / 11,5m 69:07
2 48m / 11,5m 69:01
3 43m / 11,5m 69:09
4 48m / 11,5m 69:03
6 48m / 11,5m 63:05