Inglasning av balkong
Ifall du funderar på inglasning av balkongen så är det önskvärt att det väljs en inglasning
som inte "särskiljer" sig från befintliga inglasningar i byggnaden.

Vi har tidigare föreslagit "Lumon" som leverantör av inglasning, och vi har sett att "Nika" är väldigt snarlik.
Begär i första hand offert från dessa 2 leverantörer, eller kontakta styrelsen för råd.

Nedan finns länkar till dessa 2 leverantörer och ett infoblad från "Nika":

https://lumon.com/se
https://www.nika.se